Plastic Peuken Collectief roept regering op plastic zwerfpeuken aan te pakken

 In By the Ocean we Unite Blog, Partners

Het Plastic Peuken Collectief – een landelijk samenwerkingsverband van NGO’s, bedrijven en burgers – roept de leden van de commissie Circulaire Economie op om de aanpak van grootschalige plasticvervuiling door sigarettenpeuken hoog op de agenda te zetten van het Algemeen Overleg dat op 2 december a.s. plaatsvindt.

De filters van de peuken zijn grote milieuvervuilers. Het leeuwendeel van de filters is gemaakt van cellulose acetaat, oftewel plastic. Daarmee dragen zwerfpeuken sterk bij aan het plastic probleem in onze oceanen en zijn ze schadelijk voor het aquatische leefmilieu. Buiten de concrete impact op het milieu, leiden de peuken ook tot hoge opruimkosten voor gemeenten en ontsieren ze de leefomgeving.

Verbod
Het collectief vraagt daarom aan de regering om sigarettenfilters met schadelijke plastics en schadelijke chemische stoffen te verbieden, al dan niet in Europees verband, en daar de nodige maatregelen voor te treffen.

De oproep werd vandaag gedaan in een brief aan de commissieleden. In de open brief legt het collectief uit:

  • Waarom de aanpak van zwerfpeuken geprioriteerd zou moeten worden;
  • Hoe het collectief denkt dat deze vorm van zwerfafval sterk teruggedrongen kan worden;
  • Welke vragen de commissieleden tijdens het Algemeen Overleg zouden kunnen stellen.

Aanleiding voor de oproep is de recente Plastic Peuk Meuk actie die het collectief op 5 september jl. organiseerde in 18 steden en gemeenten. Gezamenlijk raapten vrijwilligers door het hele land toen 142.000 sigarettenpeuken op. De boodschap #nofilterplease werd met peuken neergelegd op de Dam.

Na deze actie zijn vrijwilligers peuken blijven rapen en registreren. In het “zwerfpeuken-rapport” via Litterati* en Zwerfafvalkompas (gemaakt door Go Clean de Liemers) worden de resultaten van deze opruimacties weergegeven. Ook het rapport werd vandaag aan de commissie aangeboden.

Urgent milieuprobleem

In Nederland belandt naar schatting elk jaar ongeveer 10 miljoen kilo aan sigarettenpeuken op straat. Daarvan komt 2 miljoen kilo terecht in de beken, grachten, rivieren en de Noordzee. De 11 samenwerkende milieuorganisaties verenigd in het Plastic Peuken Collectief, willen een oplossing voor dit urgente milieuprobleem. De politiek heeft hier een cruciale rol in te spelen.

Hier lees je de volledige brief aan de commissieleden.

Hier lees je het volledige rapport Plastic Meuk 2020

 

Verslag van de actie in september lees je (onder andere) in Het Parool, Metro en het Noord Hollands Dagblad.

 

 

 

* Litterati is een Registratie Applicatie voor de smartphone. In deze App wordt al het gevonden zwerfafval vastgelegd in een foto, voorzien van coördinaten en voorzien van registratielabels. Alle vastgelegde stuks zwerfafval zijn terug te vinden op een kaart die een goed beeld geeft waar wat is gevonden.

Recent Posts